Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
Khuyến mãi nạp thẻ

Thẻ Zing

Thông báo: khuyến mãi 100% khi Nạp thẻ và có Cơ hội nhận ZingPhone trong ngày

Nạp vào túi ZingXu

Nạp vào tài khoản
Số Seri
Mật mã của thẻ
Mệnh giá thẻ ZingXu
20,000 VNĐ 300
60,000 VNĐ 1,200
120,000 VNĐ 2,400

Khuyến mãi nạp thẻ

  • Chương trình tặng 100% áp dụng trong ngày
  • Cơ hội nhận Zing Phone khi nạp thẻ mệnh giá 120.000 VNĐ cho hơn 1000 tài khoản đầu tiên nạp trong ngày
  • Sau khi nạp thẻ Zing Xu sẽ nhận zing xu tương ứng theo thẻ nạp
  • Khuyến mãi 100% với mệnh giá thẻ 120,000 VNĐ và 60,000 VNĐ ,50% đối với mệnh giá thẻ 20,000 VNĐ.

    Chọn thể loại game

    pagerank
search engine optimization